Piotr Krawczyk na stałe mieszka i pracuje w Paryżu. Od lat związany z Warszawą. Ukończył I Wydział Lekarski Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w 2003 roku. Po uzyskaniu dyplomu lekarza przez dwa lata doskonalił swoje umiejętności na Wydziale Medycyny Uniwersytetu Claude Bernard w Lyonie we Francji. Przed powrotem do Polski pracował jako chirurg w Departamencie Chirurgii ( l'Hôpital du Valais ) w Szwajcarii. W 2007 roku rozpoczął specjalizację z okulistyki w Katedrze i Klinice Okulistyki II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Okulistycznego (PTO) oraz Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Refrakcyjnej i Zacmy (ESCRS).  Prowadził zajęcia ze studentami polskimi i zagranicznymi. Medycyną estetyczną zaczął interesować się już we Francji, będącej kolebką tej dziedziny. Równolegle ze specjalizacją z okulistyki uczestniczył w licznych kursach i szkoleniach z zakresu medycyny estetycznej i przeciwstarzeniowej. Mówi biegle po angielsku i francusku. W 2013 roku uzyskał tytuł specjalisty chorób oczu. Obecnie pracuje w Paryżu, w Klinice Okulistyki - La Fondation Ophtalmologique Adolphe de Rotschild, będącej ośrodkiem referencyjnym i jednym z najlepszych szpitali okulistycznych we Francji. Regularnie przyjeżdża do Polski, gdzie zajmuje się działalnością naukową oraz prowadzi gabinety medycyny estetycznej.